Více o mně, mém přístupu a kvalifikaci

Mgr. Magda Hazi

Moje kvalifikace

Akademické vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, jednooborová psychologie

Psychoterapeutické vzdělání

Institut pro výcvik v Gestalt terapii (IVGT Praha), čtyřletý systematický psychoterapeutický výcvik

Odborná praxe

2008 – dosud:

Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, psychoterapeutické oddělení

 • Pracuji převážně s klienty s neurotickými potížemi, poruchami osobnosti, poruchami nálad a poruchami přizpůsobení vyvolanými neúměrným stresem. V rámci oddělení zajišťuji komplexní psychoterapeutickou péči a to jak individuální, tak skupinovou. Taktéž pracuji s rodinami našich klientů.
 • Aktuálně jsem v předatestační přípravě na odbornost klinický psycholog.
2008 – dosud:

Institut pro výcvik v Gestalt terapii (IVGT Praha)

 • Jsem členem lektorského týmu, podílím se na výcviku budoucích terapeutů.
2005 – 2008:

Centrum sociálních služeb Praha – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, odd. Triangl

 • Zde jsem se věnovala především těmto oblastem:
  • Rodinné poradenství a terapie
  • Párová terapie
  • Individuální poradenství a terapie pro jednotlivé členy rodiny včetně dětí a mladistvých
  • Systematická práce s třídními kolektivy ZŠ, skupinová práce s dynamikou třídy založená na zážitkové pedagogice

Další aktivity

2008 – 2009:

Lektor psychosociálního výcviku v projektu „Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov II“

2007 – 2008:

Lektor volitelného předmětu „Sociální dovednosti psychologa“ na FF UK v Praze pod záštitou PhDr. Ivy Štětovské

Můj přístup

Způsob mé práce a terapeutický přístup výrazně zformoval výcvik v Gestalt terapii. Na tomto místě se v budoucnu dozvíte o tomto terapeutickém směru více.

Spolupracuji s

V rámci své praxe spolupracuji s následujícími odborníky:

 • MUDr. Ingrid Vurmová, psychiatr
 • PHDr., JUDr. Stanislava Dudová, supervizor

Kontakt:

Mgr. Magda Hazi
(roz. Štěpánková)
Domluvte si sezení:
Co čekat
od prvního setkání:
Jak si vybrat psychologa: